ภูผาธรรม

เมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือน 8/7/2555

ได้มีโอกาสไปที่ภูผาธรรม สถานที่ปฏิบัติธรรม

ขับรถไปคนเดียว เอาข้าวสารไปทำบุญ

พร้อมทั้งกาแฟอีกสองห่อ

เลยได้นั่งสมาธิ กับเดินจงกรม สักหน่อย

ระหว่างรออาจารย์ปุ้ม

อากาศบนเขาดีมาก ต้นไม่ก็เยอะ

สดชื่นดีจัง

ภูผาธรรม

ภูผาธรรม

ภูผาธรรม

ภูผาธรรม

ภูผาธรรม

     Share

<< วันที่เราจากกันบริจาคเลือด ครั้งที่ 12 >>

 

Posted on Wed 25 Jul 2012 22:03

 

Vanda Birthday
Holiday with my mom
งานธรรมดีเพื่อพ่อ
Mid Year Meeting
บริจาคเลือด ครั้งที่ 12
ภูผาธรรม
วันที่เราจากกัน
ก่อนที่เราจะจากกัน
มะเร็ง
มะเร็ง
มะเร็ง

นังเมย์
เนม
ฝน
น้องเนย์
พริส
ตาล
หวาน
น้องนิว
เหมียว
anni
aomy
แฟง
picpic
พี่แขก
แหม่ม
tik
jeab
กี้

 

 

 

                                                        Counter